Utdir_vedlJ_02102000

Kompetansegruppe EBA

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av regdir Olaf Doblough, FBT/Ø.

Medlemmer:

 • Udir Stig RøgebergFD IV
 • Rådg Bente LinderudFD IV
 • Seksj Carl Oscar PedersenFBT/H
 • S rådgiver Bjørn BergesenFBT/H
 • Seksj Atle EliassenFBT/H
 • Maj Arnfinn KlevenFO/F
 • Maj Terje MuggerudFO/F
 • Orlkapt Max HermansenFO/O
 • Maj Rolf RødveiHST
 • Maj Per SiemHST
 • Orlkapt Fred Arne Sørum SST
 • Orlkapt Terje HansenSST
 • Maj Sigmund Liavik LST
 • Oblt Johan LorentzenHVST
 • Maj Thomas OdinFTD.

2 Oppdrag

Kompetansegruppe EBA skal:

 • Identifisere konkrete EBA-messige utfordringer og problemstillinger knyttet til anbefalingene i FS 2000 og FPU.
 • Støtte arbeidsgruppene innen konkrete EBA-relaterte utredningsspørsmål.
 • Skape grunnlag for avhending og salg av EBA som det ikke lenger er ønskelig eller behov for å beholde.
 • Beregne kostnader for EBA-behovene tilknyttet Forsvarets omstilling.

3 Spesielle forutsetninger

EBA 2000 er utenfor kompetansegruppens ansvarsområde. Gruppens samlede kompetanse kan bidra i arbeidet med å skape grunnlaget for en fremtidsrettet EBA-policy som sikrer Forsvaret en rasjonell infrastruktur tilpasset organisasjonens størrelse og oppgaver, jrf arbeidet i linjen med LTP.

4 Koordinering

EBA-arbeidet i linjen.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.