Utkast til forslag om et forbud mot synlig oppstilling av tobakksvarer på utsalgssteder samt enkelte andre endringer i tobakksskadeloven og reklameforskriften - Høring

Høringsfrist 20. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.06.2007