Utnemning av jordskiftedommar ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon 22. april 2005

Utnemning av jordskiftedommar ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon 22. april 2005