Utnemning av jordskiftedommar ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Landbruks- og matdepartementet

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon 22. april 2005

Utnemning av jordskiftedommar ved Haugalandet og Sunnhordland jordskifterett

Bifalt ved Kronprinsregentens resolusjon 22. april 2005