Utredning av konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i staten

Fafo og Institutt for samfunnsforskning (ISF) har på oppdrag fra Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet utarbeidet en rapport som belyser konsekvenser av ulike hovedtariffavtaler i det statlige tariffområdet.