Utredning – mobildekning langs riksveier

Gode mobiltjenester der folk ferdes forutsetter tilstrekkelig mobildekning. Stortinget har fattet vedtak om at regjeringen skal utarbeide en plan for utbygging av mobil- og internettdekning langs eksisterende riksveier. Analysys Mason har i denne forbindelse gjennomført en utredning med må lom å danne et grunnlag for utbedringsarbeidet, gjennom å definere hva som utgjør et dekningshull langs en veistrekning, beskrive relevante metoder for å utbedre slike dekningshull, kartleggedekningshull langs eksisterende riksveistrekninger, utarbeide kostnadsoverslag for fjerning av slike dekningshull, samt foreslå prioriteringer knyttet til gjennomføring av et utbedringsarbeid.

Les hele rapporten her(PDF)