Utredning om en tredje juridisk kjønnskategori

På oppdrag fra Kultur- og likestillingsdepartementet, har Bufdir utredet en mulig innføring av en tredje juridisk kjønnskategori. Utredningen ble overlevert til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen 22. juni.