Utredning om opprettelse av regionale forskningsfond

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet har Norges forskningsråd utredet forslag til rammeverk for organisering og forvaltning av regionale forskningsfond. Kommunal- og regionaldepartementet vil senere sende utredningsrapporten på høring.

På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet og Kunnskapsdepartementet har Norges forskningsråd utredet forslag til rammeverk for organisering og forvaltning av regionale forskningsfond.

Kommunal- og regionaldepartementet vil senere sende utredningsrapporten på høring.