Veileder: FriFot - skolens idrettsplass - Planlegging, bygging og drift (V-1009)

FriFot-konseptet tar utgangspunkt i at skolens uteområde kan bli et innbydende område til lek og egenorganisert aktivitet både i skole- og fritid.

Veilederen "FriFot - skolens idrettsplass - Planlegging, bygging og drift" (V-1009) (.pdf)