Veileder: Idrettens basishall (V-1003)

Planlegging, bygging og drift.

Veilederen "Idrettens basishall" (V-1003) i PDF-format og veilederen"Idrettens basishall" (V-1003) i Epub-format

Gymnastikk og turn har opplevd en kraftig vekst de senere år – spesielt blant barn og unge. I flere fylker er gymnastikk og turn den største innendørsidretten. Stadig flere oppfatter gymnastikk og turn som en viktig grunnlagsidrett. Basistrening som gir grunnleggende motoriske ferdigheter er viktig uansett idrett, det være seg håndball, ski, fotball eller friidrett. Basishallen legger til rette for å trene opp disse ferdighetene.