Veileder: Idrettshaller. Planlegging og bygging (V-0989B)

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Kulturdepartementet

Denne veilederen dreier seg om idrettshallen; en hall som brukes vekselvis til mange idretter, som for eksempel badminton, basketball, bordtennis, håndball, innebandy og volleyball, og til annen fysisk aktivitet, uten spesiell klargjøring eller omgjøring med tap av brukstid mellom de ulike aktivitetene.

Veilederen "Idrettshaller. Planlegging og bygging" (V-0989B) (.pdf)