Veiledninger og brosjyrer

Veileder: Klatreanlegg - Planlegging, bygging og drift (V-0974B)

Klatrevegghåndbok

Denne veilederen legger føringer for klatreanlegg som ønsker å søke økonomisk støtte til bygging, og krav til de som skal arrangere nasjonale eller internasjonale konkurranser.

Støtten er avhengig av størrelse og type. Vi har derfor valgt å kategorisere klatreanlegg i fire klasser – små, mellomstore og store anlegg, samt buldreanlegg. Veilederen har kommet frem gjennom innspill fra utøvere, veggleverandører og drivere av klatrevegger. Vi har lagt vekt på at flest mulig hensyn skal være ivaretatt.

Veileder-Klatreanlegg_Planlegging_bygging_og_drift_V-0974B_feb2015.pdf (PDF)