Forsiden

Veileder: Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg (V-0977B)

Vilkår for tilskudd fra spillemidlene.

Søknad om tilskudd til rehabilitering fremmes på samme måte som for nye anlegg. Det vises til publikasjon V-0732 for nærmere informasjon om tilskuddsordningen.

Veileder: Rehabilitering/ombygging av eldre idrettsanlegg (V-0977B) (.pdf)