Vergemålsloven

Lov 22.april 1927 nr. 3 om vergemål for umyndige (vergemålsloven)

Se loven på lovdata.no

Tilhørende tolkningsuttalelser