Verktøy for identifisering av ofre

På oppdrag fra Justisdepartementet har Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) utarbeidet en veileder til identifisering av mulige ofre for menneskehandel.

Forsiden til veiledningen.

Last ned veiledningen i pdf-format her.

På oppdrag fra Justisdepartementet har Koordineringsenheten for ofre for menneskehandel (KOM) utarbeidet en veileder til identifisering av mulige ofre for menneskehandel.

Som supplement til veilederen er det laget tre indikatorlister knyttet til utnyttelse i tvangsarbeid, utnyttelse av barn samt utnyttelse i prostitusjon.

Justisdepartementet håper verktøyene vil hjelpe det offentlige og frivillige hjelpeapparat med å identifisere ofre.

Veileder:
Identifisering av mulige ofre for menneskehandel

Indikatorlister:
Menneskehandel - Utnyttelse i tvangsarbeid eller tvangstjenester, herunder tigging
Menneskehandel - Utnyttelse i prostitusjon eller andre seksuelle formål
Menneskehandel - Utnyttelse av barn