Verneplan for skog - vern av 18 skogområder

Klima- og miljødepartementet tilrår med dette opprettelse av 18 verneområder i skog i medhold av naturmangfoldloven. 12 av områdene er nye naturreservater, 6 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater. Tilrådingen omfatter ca. 59 km2 nytt verneareal, hvorav ca. 37 km2 er produktiv skog.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)