Vi er på vei

Saksgangen går raskere, oppklaringsprosenten øker og soningskøen reduseres. Regjeringen har satt inn tiltak innen justissektoren i tråd med Soria Moria erklæringen.

Hos politiet og i domstolene er saksbehandlingstiden redusert. Saksbehandlingen er innenfor målsetningen for oppklarte forbrytelser generelt, for de særskilte voldssakene med påtalefrist, og saker der mistenkte var under 18 år ved gjerningstidspunktet. I tillegg er beholdningen av eldre restanser kraftig redusert. Samtidig stiger oppklarings-prosenten og det er færre som står i kø før soning.

Se en oversikt over justispolitiske saker regjeringen har levert i 2006 og hvilke saker regjeringen kommer med i 2007 her (pdf: 1 Mb).