Forsiden

Vurdering av strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen

Arbeidsgruppa som har vurdert strukturdifferensiering og tak på tilskudd over jordbruksavtalen har i dag, 7. mars, lagt fram sin rapport. Arbeidsgruppa har bestått av representanter fra partene i jordbruksoppgjøret. Rapporten vil danne grunnlag for drøftinger i vårens jordbruksforhandlinger.

Rapporten