Kollasj av bilder med grønnsaker, turområde, vaksinestikk og røykende mann

– Ei folkehelsemelding som utjamnar sosiale helseforskjellar

Nyheit 31.03.2023

– Forskjellane i landet vårt er for store, også når det gjeld helse. Vi tar grep som fremjar helse i heile befolkninga, uansett inntekt og bakgrunn, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Illustrasjonsbilde av bøker på rekke uten titler

Styrker mangfold, bredde og kvalitet i litteraturen

Pressemelding 31.03.2023

Regjeringen la i dag frem forslag til ny boklov for Stortinget. – Bokloven sikrer lik tilgang til bøker i hele landet. God tilgang på litteratur er for viktig til at vi kan overlate det til markedet alene, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

To personer arbeider med et kart som viser transportnettet i Norge

Transportvirksomhetene har foreslått prioriteringer i ny Nasjonal transportplan

Pressemelding 31.03.2023

– Transportvirksomhetene har nå foreslått hvordan ressursene bør prioriteres i ny Nasjonal transportplan. Forslagene skal på høring, og er en viktig del av det faglige grunnlaget for arbeidet med ny NTP, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Nett-tv

Havvindmølle

Nå lyser regjeringen ut de første havvindområdene

Pressemelding 29.03.2023

I dag tar regjeringen arbeidet med havvind i Norge et stort steg videre. Olje- og energidepartementet lyser nå ut de første konkurransene om prosjektområder til havvind.

'

Regjeringens strømtiltak

Artikkel 16.02.2023

Regjeringen har innført en rekke midlertidige støtteordninger som hjelp til å håndtere de rekordhøye strømprisene. Her får du en oversikt over alle støtteordningene og hvor mye som er bevilget.

Angrepet på Ukraina

Tema

Russland invaderte Ukraina 24. februar 2022. På denne siden finner du innhold om krigen i Ukraina og konsekvenser for Norge.

Nyheter og pressemeldinger

Regjeringen Støre