Forholdsregler

forhåndsregler

Det heter forholdsregler, ikke forhåndsregler.