Intervall

Intervaller ved tid, mål, vekt og andre talloppgaver angis ved tankestrek, ikke bindestrek. Det skal ikke være mellomrom foran og etter tankestreken. Eksempel: Arbeidstiden er 08:00–15:30.
Til toppen