Nynorsk

Bruk gjerne Språkrådets administrative ordliste for å finne ut hva ord og begreper som brukes mye i statsforvaltningen heter på nynorsk.
Les mer:
Til toppen