Avslutningshilsen

I formelle brev og e-poster er det vanlig å avslutte med en av følgende alternativer:

Hilsen/helsing

Med hilsen / Med helsing

Vennlig hilsen / Venleg helsing

Med vennlig hilsen / Med venleg helsing

Man kan også avslutte uten hilsefraser og kun skrive navn.

Språkrådet fraråder å bruke forkortelser som Vh. og Mvh. i formelle brev og e-poster.