Fet skrift

halvfet

Fet skrift kan brukes til å framheve innholdet i en tekst, for eksempel nøkkelord eller stikkord.