Kursiv

Kursiv brukes for å utheve eller legge ekstra trykk på ord i løpende tekst. Unngå utstrakt bruk av kursiv i brødtekst når du skriver for internett.