Tall

Små tall opp til tolv skriver vi vanligvis med bokstaver. I tekster der tall er hovedsaken, bør alle tall skrives med siffer. 

Store tall skrives i grupper på tre og tre, uten punktum mellom. Slik:

1 200 000
50 000
3 200

Firesifrede tall kan også skrives uten mellomrom: 3200