Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Leter du kun etter innhold om koronasituasjonen, kan du avgrense søket ved å velge "Koronasituasjonen" i tema-boksen under søkefeltet nedenfor.

Viser 1-10 av 47 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

 • Utslippstillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjell

  17.04.2015 Nyhet Klima- og miljødepartementet

  Klima- og miljødepartementet har den 5. juni 2015 formelt gitt Nordic Mining ASA tillatelse til gruvevirksomhet i Engebøfjellet.

 • Tax for Development, the Addis Tax Initiative and the Nordic model – reducing inequality

  11.04.2019 Tale/innlegg Utenriksdepartementet

  Utviklingsminister Dag-Inge Ulsteins åpningsinnlegg på sidearrangementet Tax for Development, the Addis Tax Initiative and the Nordic model - reducing inequality under Verdensbankens vårmøte.

  Av: Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein Washington D.C., 11. april

 • Forskar ikkje inhabil

  21.11.2014 Nyheit Nærings- og fiskeridepartementet

  I samband med arbeidet med plansaka knytte til Nordic Mining sitt prosjekt om rutilutvinning i Engebøfjellet er det reist habilitetsinnvending mot ein forskar på Havforskingsinstituttet. Nærings- og fiskeridepartementet har innhenta vurdering frå Lovavdelingen

 • Om behandling av innsigelsessak for Engebøfjellet

  11.12.2014 Nyhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har startet arbeidet med behandling av innsigelsessaken for den planlagte gruvevirksomheten i Engebøfjellet.

 • Reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal og Askvoll kommunar - avgjerd i motsegnssak

  17.04.2015 Brev Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner reguleringsplan for Engebøfjellet i Naustdal kommune. Departementet har lagt vekt på omsynet til utnytting av mineralressursen i området og til positive lokale ringverknader. Arealet som er

 • Godkjenner mineralutvinning i Engebøfjellet

  17.04.2015 Pressemelding Kommunal- og moderniseringsdepartementet

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier ja til mineralutvinning i Engebøfjellet i Naustdal kommune. - Regjeringen legger til rette for verdiskaping og nye arbeidsplasser i Sogn og Fjordane, samtidig som vi stiller strenge krav til

 • § 6 - Anmodning om habilitetsvurdering - statsråd Solhjell

  20.06.2012 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  noen som kan bli berørt av beslutningen i saken. Solhjell har hatt et eget møte med direktør Ivar Fossum fra Nordic Mining. Det var Nordic Mining som ba om møtet på bakgrunn av at SV hadde gjort et vedtak mot prosjektet. Solhjell ble invitert fordi han

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • § 6 - Anmodning om habilitetsvurdering - Jan Helge Fosså

  09.12.2014 Tolkningsuttalelse Justis- og beredskapsdepartementet

  engasjement i saken. I brevet hit er bakgrunnen for Nærings- og fiskeridepartementets befatning med saken beskrevet slik: «Nordic Mining planlegger utvinning av titanmineralet Rutil og mineralet Granat fra Engebøfjellet i Naustdal kommune i Sogn og Fjordane

  Tolkningsuttalelse fra lovavdelingen

  Lov/forskrift: Forvaltningsloven

 • Statssekretær Magnus Thue besøker Canada

  04.03.2019 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Thue reiser til Canada for å fremme nordisk mineralnæring, og få innspill til arbeidet med en verdiskapende, bærekraftig og næringsvennlig mineralpolitikk.

 • Klart for Norges største mineralfunn

  17.04.2015 Pressemelding Nærings- og fiskeridepartementet

  Nytt gruveprosjekt kan gi jobb til 500 på landsbasis. - Det ligger store verdier skjult i fjellene våre som kan bidra til viktig verdiskaping i lokalsamfunn, sier næringsminister Monica Mæland (H).