Frokostseminar om effektiv og inkluderende rekruttering 19.05.22

Hvordan kan bruken av screeningsspørsmål i rekrutteringsportalene hjelpe deg i rekrutteringsprosessen? Hvordan kan det være et verktøy for ressurssparing og inkludering? På frokostseminaret fikk man informasjon om dette og man fikk råd og tips om inkluderende rekruttering.

Nett-tv Frokostseminar om effektiv og inkluderende rekruttering

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for frokostseminaret var ledere, HR-medarbeidere og tillitsvalgte i statlige virksomheter. 

Om programmet

Den oppdaterte arbeidsgiverstrategien 2020–2023 for det statlige tariffområdet vektlegger målrettet arbeid for mangfold og inkludering i rekrutteringsprosesser. Screeningsspørsmål hjelper deg til å grovsortere søknadsbunken, og kan brukes for å selektere de kvalifiserte kandidatene tidlig i rekrutteringsprosessen.

På frokostseminaret fikk du høre om bruk av screeningsspørsmål, som både er et verktøy for ressurssparing og inkludering i rekrutteringsprosesser. Frokostseminaret gav også andre råd og tips (bl.a. utdrag fra DFØs kurs i mangfoldsrekruttering) som kan bidra til inkluderende rekruttering.

Program:

08.15 Enkel frokost og mingling
09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet

09.05

God rekrutteringspraksis gir mangfold på arbeidsplassen – presentasjon av DFØs ulike verktøy
v/ Ragnhild Aamodt Grønlie, seniorrådgiver, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring
Se presentasjon

09.25 Hvordan få effekt med screeningsspørsmål i rekrutteringsprosesser?
v/ Thomas Roel Moen, seniorrådgiver, Utenriksdepartementet
Se presentasjon
10.00 Takk og farvel