Nettseminar om nettsider og nye verktøy til IA-arbeidet 17.02.22

Torsdag 17. februar 2022 holdt partene i staten et nettseminar om nettsider og nye verktøy til bruk i arbeidet med inkluderende arbeidsliv, jf. IA-avtalen.

Nett-tv Nettseminar om nettsider og nye verktøy til IA-arbeidet 17.02.22

Se sendingen her

Se sendingen her

Målgruppen for nettseminaret var ledere, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og verneombud i statlige virksomheter. 

Varighet: 1 time

Om programmet

Som en del av IA-avtalen har Arbeidsmiljøinstituttet (STAMI), Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet utviklet en nettside; www.arbeidsmiljoportalen.no. Nettsiden inneholder kunnskapsbasert og bransjetilpasset veiledning og verktøyene: «En bra dag på jobb» og «Arbeidsmiljøhjelpen». 

Verktøyene og fakta om bransjen «Kontorarbeidsplasser» er utviklet med målsetting om at virksomhetene skal kunne forebygge arbeidsrelatert sykefravær og samtidig få et bedre arbeidsmiljø. Verktøyene er godt egnet til bruk i statlig sektor.

I nettmøtet illustrerte STAMI og Arbeidstilsynet hvordan overnevnte nettsider og verktøy kan benyttes til å forebygge muskel-, skjelett- og psykiske plager. Til slutt i møtet informerte den partssammensatte gruppen om status på IA-avtalen og trakk frem noen ytterligere verktøy i arbeidet med å redusere sykefravær og frafall.

Program:

09.00 Velkommen og introduksjon til dagens agenda
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet

09.05 Hvordan forebygge muskel- og skjelettplager og psykiske plager på kontorarbeidsplassen?
v/ Karin Scheel, seniorrådgiver, Arbeidstilsynet, og
Henriette Johansen, kommunikasjonsrådgiver, STAMI

Se presentasjon fra Arbeidstilsynet (pdf)
Se presentasjon fra STAMI (pdf)

09.50 Status på IA-avtalen og nyttige verktøy i arbeidet med å redusere sykefravær og frafall
v/ Lars-Erik Becken, leder av statens partssammensatte IA-gruppe og utredningsleder i Kommunal- og distriktsdepartementet

Se presentasjon (pdf)

10.00 Takk og farvel

Nettseminaret var et samarbeid mellom Kommunal- og distriktsdepartementet og hovedsammenslutningene i staten:
LO Stat, Akademikerne, Unio og YS Stat.

Partenes logo