Statlig lærebedriftkonferanse 25.11.22

Hvordan kan vi sørge for at kvalifiserte lærlinger får læreplass? Målet med konferansen er å gi inspirasjon til statlige virksomheter om å videreføre arbeidet med lærlinger eller å rekruttere lærlinger for første gang.

Nett-tv Statlig lærebedriftkonferanse 25.11.22

Se sendingen her

Se sendingen her

lgruppen var faglige ledere, instruktører og HR-ansatte i alle statlige virksomheter - både de som allerede har lærling og de som ikke har det.

Det er opptak av de første to timene fra konferansen.

Om programmet

Regjeringen har i Hurdalsplattformen presisert at de ønsker å sikre læreplass for alle ungdommer som er kvalifisert for det. Konferansen er et ledd i arbeidet med å oppnå dette.

Konferansen skal bidra til nettverksbygging, erfaringsutveksling mellom lærebedrifter i arbeidet med lærlinger og gi inspirasjon til deltakerne. 

Vi har fått innledere som vil la deltakerne se muligheter og gi strategier for å lykkes med å rekruttere lærlinger. I gruppearbeidet vil virksomhetene kunne dra nytte av hverandres erfaringer i arbeidet med et case. I paneldebatten vil paneldeltakere delta i diskusjonen om aktuelle problemstillinger i arbeidet med lærlinger.

Program:

09.30 Registrering og kaffe/bakst
10.00 Velkommen
v/ Helene Marie Lassen, avdelingsdirektør, Kommunal- og distriktsdepartementet
10.05 Åpning av konferansen
v/ Gunn Karin Gjul, statssekretær, Kommunal- og distriktsdepartementet
10.10 Nytt kartleggingsverktøy
v/ Selma Hoummira, rådgiver, OK Stat
Se presentasjon
10.30 Lærlingens karriereveier 2013-2022
v/ Reidar Dischler, seniorrådgiver, fagsjef kvantitativ analyse, Opinion AS
Se presentasjon
10.50 Forsvaret - årets beste lærebedrift 2021
v/ stabssersjant Marius Gulbrandsen, lærlingekoordinator ved Opplæringskontoret for Forsvaret
Se presentasjon
11.10 Pause - påfyll av kaffe/te/vann
11.20 Mangfold i lærlingestrategien
v/Ming Unn Andersen, associate, og Solfrid Bilstad Neraasen, manager, PwC
Se presentasjon
11.40 OK stats tilbud
v/ Monica Jonsrud Svenningsen, seniorrådgiver, OK stat
Se presentasjon
12.00 Lunsj
13.00 Rekruttering i samarbeid med videregående skole - Yrkesfaglig fordypning (YFF)
v/ Petter Olstad, lektor i økonomifag, Bjertnes videregående skole
Se presentasjon
13.15 Gruppearbeid
14.00 Kunstforedrag: MUNCH – En uendelig gave
v/ Tonje Lieberg, kunsthistoriker 
14.20 Pause - kaffe/te/vann/frukt
14.30 Panelsamtale med erfaringsdeling

Panel:
Anita Tjelta, avdelingsdirektør, avdeling for fagopplæring, Utdanningsetaten
Cathrin Rattèn, lærlingekoordinator, Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Petter Olstad, lektor i økonomifag Bjertnes videregående skole.
Mia Maudal Hordnes, rekrutteringskoordinator, Norsk helsenett

Panelleder:
Kari Ingunn Barlaup Vahabzadeh, seksjonsleder, OK stat
15.00 Takk og farvel
Gratis adgang til utstillingene for alle deltakerne på konferansen

Kommunal- og distriktsdepartementet og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring var arrangør for konferansen,

Les om lærlinger i staten på Statens arbeidsgiverportal