Satsing på lærlinger i staten

Staten som arbeidsgiver vil ta sin del av ansvaret for å øke antallet lærlinger i statlige virksomheter.

Kommunal- og distriktsdepartementet og Kunnskapsdepartemenet utarbeidet i 2015 en strategi, med tilhørende tiltak, for å øke antall lærlinger i staten.

Staten i denne konteksten omfatter departementene og deres underliggende virksomheter. 

Strategien omfatter tiltak som skal bidra til informasjonsspredning, kompetanseheving og rekruttering:

  • Kompetansehevingstiltak for instruktører: God veiledning er nødvendig for at lærlinger skal fullføre læretiden med en kompetanse som er attraktiv i arbeidslivet.
  • Flere veiledere og instruktører: For at flere virksomheter skal kunne ta imot lærlinger, legges det til rette for at ansatte med relevante oppgaver får ta fagbrev slik at de kan bidra som veiledere for nye lærlinger. Det vil føre til at arbeidsgivere får anerkjent bevis på kompetansen de har opparbeidet.
  • Påbygging til generell studiekompetanse: Det jobbes med å få tilrettelagt et tilbud om påbygging til generell studiekompetanse. Mange elever velger overgang til påbygging etter vg2, men det er en stor andel som ikke består. For å sikre best mulig søkergruppe er det ønskelig å kunne tilby påbygging til generell studiekompetanse i løpet av læretiden.
  • Pris for årets beste statlige lærebedrift: For å gjøre arbeidet med å rekruttere lærlinger kjent i staten og bidra til å fremme staten som attraktiv arbeidsgiver, etableres det en årlig prisutdeling for beste statlige lærebedrift.
  • Opplærlingskontor for statlige virksomheter (del av DFØ): Kontoret bidrar med råd og veiledning i arbeidet med å tilrettelegge for læreplasser. 
     

Arbeidsgiverportalen

Veiledning for arbeidsgivere, HR og ledere,
se Arbeidsgiverportalen (DFØ)