Norske innspill til EU-høringer

Olje- og energidepartementet har nylig sendt inn norske innspill til EU-kommisjonens arbeid med Energiunionen, blant annet til revisjon av fornybardirektivet og energieffektiviseringsdirektivet.

De norske innspillene kan leses her:

Forskning, innovasjon og konkurransekraft:
Energy Union Research Innovation and Competitiveness Strategy.pdf

Styringssystemet for Energiunionen:
Norwegian views on governance

Revidering av energieffektiviseringsdirektivet:
Consultation on the review of Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency

Revidering av fornybardirektivet:
Preparation of a new Renewable Energy Directive for
the period after 2020

Revidering av bygningsenergidirektivet:

Public Consultation on the Evaluation of the Energy Performance of Buildings Directive