Fornybar energiproduksjonen i Norge

Helt siden slutten av 1800-tallet har Norge utnyttet den energien som ligger i fornybar vannkraft og fossefall. Denne energien muliggjorde oppbygningen av det norsk industrieventyret og det moderne Norge.

Siden den gangen har den norske vannkraften bare blitt viktigere og viktigere. Forbruket og behovet for elektrisk kraft har økt i takt med moderniseringen og den økonomiske veksten i Norge. Likevel kommer fortsatt mesteparten av norsk elektrisitetsproduksjon fra vannkraft.

I Norge er 98 % av all strømproduksjon fornybar og klimavennlig, noe som setter oss i en unik posisjon både i et europeisk og globalt perspektiv. Strømproduksjonen kommer for det meste fra vannkraftverk, men også fra vindkraftverk og varmekraftverk. I 2013 produserte vi 134 TWh strøm. En TWh (terrawattime) er en milliard kWh, en gjennomsnittshusholdning bruker 25 000 kWh i løpet av et år.  Oslo forbruker til sammenlikning litt over 9 TWh i året

Strømproduksjonen i 2013 var litt lavere enn det som er vanlig i et normalår. Fordi Norge har så mye vannkraft er produksjonen veldig avhengig av nedbørsmengder, og dermed tilsig til magasinene og vannstanden i vassdragene våre.

 

Til toppen