Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Hatefulle ytringer

Hatefulle ytringer kan ha alvorlige konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge for at personer som utsettes for dette får oppfølging.

Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan ikke tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffeforfølges. Regjeringen er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

- Ytringsfriheten står sterkt i Norge og den er vernet i Grunnloven. Dette skal vi hegne om. Vi må tåle skarpt formulert uenighet og ytringer, som av noen kan oppfattes som kontroversielle eller støtende, men vi skal ikke spre eller oppfordre til hat, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Regjeringen lanserte en strategi mot hatefulle ytringer høsten 2016. Strategien gjelder fram til 2020. Målet med strategien er å bidra til en god offentlig meningsutveksling, og å forebygge og motvirke hatefulle ytringer. Strategien inneholder tiltak på følgende områder: Møteplasser, barn og unge, rettssystemet, arbeidslivet, mediesektoren og kunnskap og forskning.

 I arbeidet mot hatefulle ytringer vil regjeringen:

  • Arbeide for at alle skal kunne delta i den offentlige debatten og bevege seg fritt i det offentlige rom uten å bli utsatt for hatefulle ytringer.
  • Arbeide aktivt for å skape arenaer for dialog, toleranse og bevissthet rundt konsekvensene av hatefulle ytringer.
  • Inkludere arbeidet mot hatefulle ytringer i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i arbeidslivet og i skole og utdanning.
  • Legge til rette for at hatefulle ytringer, i større grad enn i dag avdekkes, etterforskes og fremmes for domstolene eller annen relevant instans.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har ansvar for å følge opp mange av Kulturdepartementets sine tiltak i strategien mot hatefulle ytringer.

Regjeringen har siden 2014 støttet kampanjen Stopp hatprat på nett. Dette er en del av Europarådets kampanje Young people combatting hate speech online.

De nordiske likestillingsministrene vedtok i 2015 samarbeidsprogrammet for 2015-2018, "Tilsammans för jämställdhet – ett starkare Norden", hvor et av fokusområdene er likestilling i det offentlige rommet. Med utgangspunkt i fokusområdet det offentlige rommet vedtok de nordiske likestillingsministrene å prioritere arbeidet mot kjønnsbaserte hatefulle ytringer.

Til toppen