Om Gylne Måltidsøyeblikk

Gylne Måltidsøyeblikk har som formål å motivere til matglede og bedre matomsorg for eldre. I tillegg skal prosjektet sette god matomsorg på dagsorden i kommunene.

Regjeringen arbeider for å gi alle eldre gode matopplevelser og økt matglede hver dag gjennom bla større mulighet til å velge hva de vil spise, når de vil spise og mulighet til å spise sammen med andre i hyggelige omgivelser. Gylne Måltidsøyeblikk blir arrangert for femte gang i år. Tidligere har prosjektet omfattet kåringer av Norges beste institusjonsmat, gode matleveringsordninger til eldre som bor hjemme, etablering av nettverksgrupper og gratis inspirasjonsdager for alle som jobber med mat for eldre i Norge.

I 2018 ble også pilotprosjektet "Matgledekorpset i Innlandet" opprettet. Matgledekorpset skal besøke institusjoner for å gi inspirasjon, veiledning og råd om hvordan de ansatte kan forbedre mattilbudet til eldre og øke måltidsgleden og trivselen blant beboerne.

Måltidsglede er en del av Matnasjonen Norge

Regjeringen har tatt initiativ til å synliggjøre, samle og spisse innsatsen knyttet til mat og måltider i arbeidet med å utvikle Norge til en matnasjon. Mat- og måltidsglede for eldre blir inkludert der.  

Mat griper inn i hverdagen til oss alle og betyr mye for verdiskaping, identitet, helse og ernæring. Arbeidet med Matnasjonen Norge har på denne måten naturlig sammenheng med hele Leve hele livet-reformen. Lokale råvarer og produkter vil kunne gi økt matlyst, og kjente smaker og bruk av tradisjonsretter har vist seg å gi gode måltidsopplevelser. I et bærekraftperspektiv er også bruk av sesongråvarer produsert i nærområdet et gode.