Tabell over aksjeutbytte

Aksjeutbytte og skattepliktig gevinst ved salg av norske og utenlandske aksjer, andeler i aksjefond, andeler i verdipapirfond og obligasjoner. 1992 – 2002.

Mill.kr. Husholdninger 1992. Bosatte personer 17 år og over 1993-2002

 

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Beløp i mill.kr (Løpende kr.)

                     

Aksjeutbytte

1 490,0

7 336,4

8 393,6

10 663,8

11 277,3

12 883,2

17 747,2

19 130,7

29 264,0

13 238,9

42 543,3

Gevinst ved salg av aksjer mm.

1 630,0

2 155,1

2 247,6

3 680,4

7 429,3

11 593,3

6 209,0

9 958,9

18 464,5

8 256,3

4 192,1

Kilde: Statistisk sentralbyrås selvangivelsesstatistikk 1993 - 2002 og St.meld. nr. 50 (1998-99).

Til toppen