Regnskapsdagen 2018

27. nov. 2018, kl. 09.30 →  15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

Program:

09.30­-10.00 Registrering og kaffe
Oppmøte senest kl. 09.45 (husk legitimasjon)
10.00-10.15  Velkommen ved DFØs direktør Hilde Singsaas
                       Innrapportering og publisering av regnskapsinformasjon i statsregnskapet
10.15-10.35 Nyheter rundt statsregnskapet.no
ved seniorrådgiver Arnulf Eriksen, DFØ
10.35-10.50 Erfaringer fra innrapportering av regnskapstall fra nettobudsjetterte virksomheter
ved seniorrådgiver Kristin Hjertholm, DFØ
10.50-11.00   Litt om kapitalregnskapet
ved seniorrådgiver Øyvind Gravem, DFØ
11.00-11.15  Pause
  Aktuelle regelverksendringer
11.15-11.45 Normering av mellomværende med statskassen
ved seniorrådgiver Øyvind Gravem, DFØ
11.45-12.00   Endringer i standard kontoplan for statlige virksomheter
ved seniorrådgiver Vibeke A. Fladen, DFØ
12.00­-12.45  Lunsj
  Forenklinger i de statlige regnskapsstandardene (SRS)
12.45-13.30 Høringsinnspill og tidspunkt for ikrafttredelse
ved seksjonssjef Grethe H. Fredriksen og seniorrådgiver Vibeke A. Fladen, DFØ
13.30-13.45 Pause
  Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i styring
13.45-14.45  Tiltak for reduserte kostnader og økt nytte ved bruk av SRS
Hva koster det? Et eksempel som viser økt nytte ved bruk av  kostnadsinformasjon i økonomi- og virksomhetsstyringen
ved seniorrådgivere Ingvill Weider, Eli Schei og John Andre Jakobsen, DFØ
14.45-15.00  Oppsummering og avslutning
ved seksjonssjef Grethe H. Fredriksen, DFØ

 

Nett-tv Regnskapsdagen 2018

Se sendingen her

Se sendingen her