Regnskapsdagen 2019

27. nov. 2019, kl. 09.30 → 15.00. Auditoriet Hovedbølet i Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64, Oslo

Program:

09:30­-10:00 Registrering og kaffe
Oppmøte senest kl. 09:45 (husk legitimasjon)
10:00-10:15 Velkommen ved DFØs direktør Hilde Singsaas
  Aktuelle regelverksendringer 
10:15-10:45 Endringer i bestemmelser om økonomistyring i staten
ved seniorrådgiver Anders Myhren, DFØ
10:45-11:00 Pause
11:00-11:40 Nærmere om endringer i mellomværende med statskassen ved seniorrådgiver Øyvind Gravem, DFØ
11:40-12:00 Ekspertpanel fra DFØ svarer på spørsmål knyttet til endringene i bestemmelsene 
Paneldeltakere: Øyvind Gravem, Anders Myhren og Britt Torunn Hove
12:00-12:45 Lunsj
12:45-13:00 Endringer i rapportering til statsregnskapet
ved seniorrådgiver Kristin Hjertholm, DFØ
13:00-13:15 Endringer i SRS og standard kontoplan
ved seniorrådgiver Vibeke Fladen og rådgiver Christian Hjeltnes, DFØ
  Praktiske erfaringer fra Skatteetaten og Havforskningsinstituttet
13:15-13:55 Erfaringer med praktisk utarbeidelse av åpningsbalanse etter SRS                           
ved seniorrådgiver Gerd Sofie Svendsrud, Skatteetaten
13:55-14:10 Pause
14:10-14:55 Bruk av periodisert regnskapsinformasjon i styringen
ved økonomisjef Anne Skarstein, Havforskningsinstituttet
14.55-15.00 Oppsummering og avslutning ved seksjonssjef Grethe Haugerud Fredriksen, DFØ

Arrangementet vil også bli strømmet på denne siden.

Nett-tv Regnskapsdagen 2019

Se sendingen her

Se sendingen her