Tjenestepensjoner

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, skal i prinsippet være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Eldre mann som står på det svaberg og ser utover sjøen i solskinn
Foto: Colourbox

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 

Lov om obligatorisk tjenestepensjon innebærer at de fleste arbeidsgivere i privat sektor må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Ordningen må oppfylle minstekravene som er fastsatt i loven. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.

Mer informasjon

Offentlig tjenestepensjon

Ansatte i stat og kommune er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonsordningen som gjelder for statsansatte framgår av lov om Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg gjelder en tariffbasert AFP-ordning for dem som er mellom 62 og 67 år.

Mer informasjon