Tjenestepensjoner

Tjenestepensjoner er pensjonsordninger som tjenes opp i arbeidsforhold. Alle arbeidstakere, både i offentlig og privat sektor, skal i prinsippet være omfattet av en tjenestepensjonsordning.

Eldre mann som står på det svaberg og ser utover sjøen i solskinn
Foto: Colourbox

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) 

Lov om obligatorisk tjenestepensjon trådte i kraft 1. januar 2006. Loven innebærer at de fleste arbeidsgivere må ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

Arbeidsgivere som allerede har pensjonsordning, må sørge for at ordningen tilfredsstiller lovens minstekrav. Loven gjelder ikke arbeidsgivere som har pensjonsordning i henhold til lov eller tariffavtale for statlig eller kommunalt ansatte.

Mer informasjon

Offentlig tjenestepensjon

Ansatte i stat og kommune er omfattet av offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonsordningen som gjelder for statsansatte, framgår av lov om Statens pensjonskasse. Pensjonsordningen omfatter alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. I tillegg gjelder en tariffbasert AFP-ordning for dem som er mellom 62 og 67 år.

Mer informasjon