Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Private pensjonsordninger

Finansdepartementet har ansvar for reguleringen av private pensjonsordninger som undergis skattemessig gunstig behandling.

Lovverk

Dette kan være enten individuelle pensjonsordninger (IPS) som den enkelte oppretter for seg selv, eller kollektive tjenestepensjonsordninger som et arbeidsgiverforetak oppretter for sine ansatte. De skattefavoriserte kollektive tjenestepensjonsordningene er nærmere regulert i hhv. tjenestepensjonsloven , innskuddspensjonsloven  og foretakspensjonsloven. Individuell pensjonssparing som er undergitt skattemessig gunstig behandling er nærmere regulert i lov om individuell pensjonsordning. Disse lovene regulerer bl.a. hvem som kan tilby og hvem som kan inngå avtale om skattefavoriserte pensjonsordninger, i tillegg til at de oppstiller de nærmere rammene som pensjonsordningene må utformes innenfor, for å kvalifisere til skattemessig gunstig behandling

Den skattemessige gunstige behandlingen av slike pensjonsordninger består i at det gis fradrag i alminnelig inntekt for den som foretar innbetalinger av premie, tilskudd mv. innenfor de rammene som følger av skatteloven og pensjonslovene. Den gunstige skattemessige behandlingen av pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, innskuddspensjonsloven og foretakspensjonsloven forutsetter at det settes vilkår i ordningene som gjør at de oppfattes som rimelige og sikrer en likebehandling av alle arbeidstakere mv.

Obligatorisk tjenestepensjon

Etter lov om obligatorisk tjenestepensjon må private arbeidsgiverforetak ha en kollektiv alderspensjonsordning for sine ansatte. Alderspensjonsordningen må oppfylle visse minimumskrav, samtidig som den må utformes i tråd med og innenfor rammene av enten tjenestepensjonsloven, innskuddspensjonsloven eller foretakspensjonsloven.

Til toppen