Stipend til masteroppgaver i rettsvitenskap - bolig- og bygningsrett

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut stipend til studenter som ønsker å levere masteroppgave om bolig- eller bygningsrett våren 2021.

Særlig aktuelle emner for stipendet er:

  • boligrettslige problemstillinger knyttet til husleieloven, eierseksjonsloven, borettslagsloven, lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder og boligbyggelagsloven eller
  • bygningsrettslige problemstillinger knyttet til plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.

Departementet har anledning til å innvilge 2–3 stipend på kr 30 000 per semester. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelsen. Alle studenter som er tilknyttet de juridiske fakultetene ved universiteter i Norge kan søke.

For å søke på stipendet må du:

  • skrive søknad
  • legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema og problemstillinger
  • legge ved karakterutskrift og dokumentasjon på annen relevant erfaring
  • sende søknaden som e-post til Vilde.Heldal@kmd.dep.no

 Søknadsfrist: 15. november 2020.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når søknaden er innvilget av departementet. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales.