Det europeiske maritime sikkerhetsbyrået (EMSA)

EMSA – European Maritime Safety Agency er EUs organ for sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning.

EMSA er et rådgivende organ for EU-kommisjonen i forbindelse med utvikling, oppdatering og implementering av EUs regelverk innen sjøsikkerhet og miljø, og har også ansvar for å utvikle og drifte tekniske løsninger knyttet til implementeringen av dette regelverket og å bistå medlemsland med teknisk assistanse.

Hjemmeside