Nasjonale transportkorridorer

I Nasjonal transportplan og i budsjettsammenheng er det definert 8 nasjonale transportkorridorer. Korridorene gjør det mulig å foreta vurderinger på tvers av transportsektorene.

De nasjonale transportkorridorene håndterer de viktigste lange transportene i Norge og er strategisk viktig for konkurransekraften til norsk næringsliv. Disse korridorene er:

  1. Oslo – Svinesund/Kornsjø

  2. Oslo – Ørje/Magnor

  3. Oslo – Grenland – Kristiansand – Stavanger

  4. Stavanger – Bergen – Ålesund – Trondheim

  5. Oslo – Bergen/Haugesund, med arm via Sogn til Florø

  6. Oslo – Trondheim, med armer til Måløy, Ålesund og Kristiansund

  7. Trondheim – Bodø, med armer til svenskegrensen

  8. Bodø – Narvik – Tromsø – Kirkenes, med arm til Lofoten og armer til grensene mot Sverige, Finland og Russland

(Større)