Fra statskirke til stat og kirke

Departementet har her samlet noen artikler som viser utviklingen av forholdet mellom stat og kirke fra reformasjonen og fram til grunnlovsendringene i 2012.

Du finner artiklene ved å klikke på den aktuelle lenken under. 

1. Historisk gjennomgang fra reformasjonen og fram til grunnlovsendringene i 2012.

2. Kirkeforliket i 2008.

3. Demokratireformen

4. Grunnloven endres - 2012

Departementet har samlet dokumenter i den pågående forvaltningsreformen i forholdet mellom staten og Den norske kirke på en nettside. Nettsiden finner du her.

Den norske kirke/Kirkerådet har også en egen nettside om endringene i relasjonen mellom staten og Den norske kirke. Nettsiden finner du her.

Til toppen