Fra statskirke til stat og kirke

Departementet har her samlet noen artikler som viser utviklingen av forholdet mellom stat og kirke fra reformasjonen og fram til grunnlovsendringene i 2012.


Om forvaltningsreformen i forholdet mellom staten og Den norske kirke på en nettside.

Om endringene i relasjonen mellom staten og Den norske kirke