Arbeid med melding til Stortinget om forskningssystemet

Meldingen om forskningssystemet skal etter planen legges frem våren 2025.

Publikum hører på foredragsholder

Pågående prosesser

I 2023 handlet meldingsarbeidet i stor grad handle om å utvikle et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag og jobbe fram hovedproblemstillingene for meldingen.

Person holder en åpen bok

Bakgrunnen for meldingen

Meldingen om forskningssystemet er et av tiltakene i Langtidsplanen og skal legges fram våren 2025.

Bilde av konvolutt

Innspel til arbeidet med systemmeldinga

I 2023 fekk Kunnskapsdepartementet innspel om Forskingsrådet si rolle og funksjonar i det norske forskings- og innovasjonssystemet. No ønskjer vi innspel på dei andre tema i systemmeldinga.