Hva gjør Norge for kvinner, fred og sikkerhet?

Nå foreligger sammendraget av fremdriftsrapporten for Norges innsats i det internasjonale samarbeidet for kvinner, fred og sikkerhet. Disse gir en kortfattet oversikt over hva Norge gjorde på dette feltet i året som gikk.

Norge spiller en viktig rolle i det internasjonale samarbeidet for å gjennomføre resolusjonene om kvinner, fred og sikkerhet. Nå foreligger sammendraget av fremdriftsrapporten for Norges innsats i 2011 på norsk og engelsk. Disse gir en kortfattet oversikt over hva Norge gjorde på dette feltet i året som gikk.

Sammendraget på norsk (i pdf-format)

Til toppen