Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

Salen der FNs sikkerhetsråd samles. Foto: FN-delegasjonen

Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

Norway for the UNSC: Consistent partner. Common future.

Hva er FNs sikkerhetsråd?

Sikkerhetsrådet er ett av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger.

Sikkerhetsrådssalen i FN i New York

Norge med sentrale lederoppgaver

I det siste året som medlem av FNs sikkerhetsråd, skal Norge sammen med Kenya lede ekspertgruppen for sammenhengen mellom klimaendringer og sikkerhet. I tillegg fortsetter ledervervene Norge tok på seg i 2021.

Program for Sikkerhetsrådet i januar under norsk ledelse

04.01.2022: Arbeidsprogrammet for FNs sikkerhetsråd i januar er klart. – Norge er klare til å ta ansvar og leder Sikkerhetsrådet i januar. Vi setter spesielt fokus på kvinners rolle for å skape fred, beskyttelse av sivile, fredsmekling og vil følge opp flere krevende landsituasjoner som Afghanistan, Syria og den israelsk-palestinske konflikten, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Resultater av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

23.12.2021: Norge deltar aktivt når Sikkerhetsrådet forhandler resolusjoner og felles uttalelser. Vi søker å få gjennomslag for de prioriteringene, interessene og verdiene som er viktige for oss, og bidrar som brobygger når det er nødvendig å forlike motstridende interesser.