Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

Salen der FNs sikkerhetsråd samles. Foto: FN-delegasjonen

Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

Norway for the UNSC: Consistent partner. Common future.

Hva er FNs sikkerhetsråd?

Sikkerhetsrådet er ett av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger. – Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Fra avstemningen i Sikkerhetsrådet om Afghanistan-resolusjonen. Foto: FN

Resultater av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

I 2021 og 2022 har Norge plass rundt et av de viktigste bordene i verden: det hesteskoformede bordet i sikkerhetsrådssalen i New York. Her sitter Norge sammen med de fem faste medlemmene – USA, Storbritannia, Frankrike, Russland og Kina – og ni andre valgte medlemmer. Her summeres litt av det Norge har bidratt til så langt i sikkerhetsrådsperioden.

Resultater av Norges arbeid i FNs sikkerhetsråd

13.10.2021: Norge deltar aktivt når Sikkerhetsrådet forhandler resolusjoner og felles uttalelser. Vi søker å få gjennomslag for de prioriteringene, interessene og verdiene som er viktige for oss, og bidrar som brobygger når det er nødvendig å forlike motstridende interesser.

Nord-Korea: Norge leder FNs sanksjonskomité

15.03.2021: Som medlem av FNs sikkerhetsråd er ambassadør Mona Juul, Norges faste representant til FN i New York, leder av Sikkerhetsrådets sanksjonskomité for Nord-Korea. Sanksjonskomiteen er opprettet i henhold til resolusjon 1718 (2006). Sikkerhetsrådet har gjentatte ganger uttrykt alvorlig bekymring for Nord-Koreas pågående aktiviteter knyttet til kjernefysiske våpen og ballistiske missiler.