Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget fant sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskapet ble lansert i New York 22. juni 2018.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg

Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. – Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg. - Valgresultat viser at Norge har stor tillit internasjonalt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norway for the UNSC: Consistent partner. Common future.

Hvorfor Norge ønsker en plass i FNs sikkerhetsråd

Mange av dagens utfordringer kan bare løses i samarbeid med andre land. FN er selve fundamentet for internasjonalt samarbeid. Norge har vært en sterk støttespiller, både økonomisk og politisk, for FNs arbeid for fred, utvikling og menneskerettigheter, helt siden FN ble etablert etter 2. verdenskrig.

Statsministeren og utenriksminister på plass i FN, New York. Foto: Ragnhild Simenstad, UD

Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

Utenriksministeren om Norges prioriteringer

24.05.2020: Det er under en måned igjen til valget til FNs sikkerhetsråd. Behovet for internasjonalt samarbeid er bare blitt tydeligere under koronakrisen. Norge søker plass i Sikkerhetsrådet for å bidra til felles løsninger på felles problemer og for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Kostnader knyttet til sikkerhetsrådskampanjen

Kampanjen for et norsk sete i FNs sikkerhetsråd kostet til sammen 34 millioner kroner for perioden 2016 til 2020. Kostnadene inkluderte reiser, representasjon, kursing og faglig forberedelse, kampanjemateriell og profilering, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger og utgifter til to studieturer og en vandreutstilling.