Norge i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd i 2021 og 2022. Vi vil bruke erfaringen fra flere tiår med arbeid for fred og forsoning til å være brobygger og søke løsninger på de utfordrende konfliktene som kommer på Sikkerhetsrådets bord. Folkeretten og menneskerettighetene vil ligge til grunn for Norges arbeid.

Statsministeren og utenriksminister på plass i FN, New York. Foto: Ragnhild Simenstad, UD

Norske prioriteringer i FNs sikkerhetsråd

Norge vil gjøre en forskjell som medlem av FNs sikkerhetsråd ved å bruke erfaring fra fredsdiplomati til å styrke Sikkerhetsrådets arbeid for å løse og forebygg konflikter. Norge vil arbeide for å beskytte sivile, sikre kvinners deltakelse og rettigheter i fredsprosesser og løfte frem sikkerhetsutfordringer som følge av klimaendringer.

Norway for the UNSC: Consistent partner. Common future.

Hva er FNs sikkerhetsråd?

Sikkerhetsrådet er ett av FNs seks hovedorganer. Det har hovedansvar for å opprettholde internasjonal fred og sikkerhet. Alle FNs 193 medlemsland er forpliktet til å følge Sikkerhetsrådets beslutninger. – Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg

Norge valgt inn i FNs sikkerhetsråd

Norge er valgt inn som medlem i FNs sikkerhetsråd for perioden 2021–2022. – Verden trenger mer internasjonalt samarbeid for fred og sikkerhet, og vi vil bruke plassen i Sikkerhetsrådet til å styrke dette arbeidet, sier statsminister Erna Solberg. - Valgresultat viser at Norge har stor tillit internasjonalt, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norway chairs the Sanctions Committee on DPRK

16.02.2021: As a member of the UN Security Council, Norway will chair the UN Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1718 (2006). Ambassador Mona Juul, Permanent Representative of Norway to the United Nations in New York, will chair the Committee.

Redegjørelse om Norge og FNs sikkerhetsråd

08.12.2020: - Når Norge går inn i FNs sikkerhetsråd fra årsskiftet, er det i tråd med vår langvarige støtte til FN og multilateralt samarbeid. Det er i tråd med lange linjer i norsk utenrikspolitikk – som har bred støtte i Stortinget. Og det er i tråd med våre interesser, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide bl.a.da hun redgjorde for Stortinget om Norges plass i FNs sikkerhetsråd..