Norges kampanje for sete i FNs sikkerhetsråd

Norge er kandidat til FNs sikkerhetsråd for perioden 2021-2022. Valget finner sted i FNs generalforsamling 17. juni 2020. Norges kampanje for medlemskapet ble lansert i New York 22. juni 2018.

Salen der FNs sikkerhetsråd samles. Foto: FN-delegasjonen

Norge søker plass i FNs sikkerhetsråd i 2021-2022

FNs sikkerhetsråd er det eneste organet med ansvar for internasjonal fred og sikkerhet som har mandat til å fatte folkerettslige bindende vedtak. For et land som Norge, med et stort internasjonalt engasjement, er det naturlig å søke å ta vår del av ansvaret.

Kronprinsen, utenriksminister Ine Eriksen Søreide og FN-ambassadør Tore Hattrem ønsket velkommen til mottakelse for å lansere Norges kandidatur som medlem av Sikkerhetsrådet fra 20121. Foto: FN-delegasjonen

Hvorfor ønsker Norge å bli valgt inn i Sikkerhetsrådet?

Norge stiller til Sikkerhetsrådet for å fremme både nasjonale og globale interesser:

Blir sikkerhetsrådssalen Norges nye FN-arena fra 20121? Kampanjen for plassen ble lansert 22. juni i New York. Foto: FN-delegasjonen

Fakta om valg til FNs sikkerhetsråd

FNs sikkerhetsråd har 15 medlemmer, fem faste medlemmer (Frankrike, Kina, Russland, Storbritannia og USA) og ti land som velges av FNs generalforsamling for to år av gangen.

Aktuelt nå

Noregs kampanje for Tryggingsrådet lansert

22. juni 2018 var kronprins Haakon og utanriksminister Ine Eriksen Søreide i New York for formelt å lansere Noregs kampanje for eit sete i FNs tryggingsråd.

Sikkerhetsrådskampanjen - brosjyre om kandidaturet

Se brosjyren "Norway for the UN Security Council 2021-2022" her.

Kostnader knyttet til sikkerhetsrådskampanjen

Kostnadene direkte knyttet til kampanjen for et norsk sete i FNs sikkerhetsråd var 17 millioner kroner i 2019. Det inkluderer bl.a. reiser, representasjon, kampanjemateriell og profilering, kursing og faglig forberedelse, lønn til midlertidig ansatte og spesialutsendinger som er engasjert spesielt for å fremme kandidaturet.

Til toppen