Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Utdanning i krise og konflikt

Nesten 27 millioner av verdens barn som ikke er på skole, lever i konfliktområder, ifølge Unicef. Ved å ta globalt lederskap har Norge bidratt til økt politisk oppmerksomhet og konkrete tiltak for utdanning i krise- og konfliktsituasjoner.

Andelen norsk humanitær bistand som går til utdanning har økt betydelig i løpet av inneværende stortingsperiode. Regjeringen er pådriver for at utdanning skal utgjøre minst fire prosent av global humanitær bistand. Mer enn åtte prosent av Norges humanitære bistand går nå til utdanning.

Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia
Barn i flyktningleir for syriske flyktninger i Tyrkia Foto: Frode O. Andersen, UD

Retten til utdanning må realiseres også for barn som er drevet på flukt eller på andre måter er rammet av naturkatastrofer, krig, konflikt og forfølgelse. Blant våre viktigste humanitære samarbeidspartnere for å bidra til dette er FNs barnefond (Unicef), Flyktninghjelpen, Redd Barna og Høykommissæren for flyktninger (UNHCR). I tillegg satser vi på utdanning i kriser gjennom utviklingsbistanden hvor de viktigste partnerne er Unicef og Det globale partnerskapet for utdanning (GPE).

I mai 2015 var Norge vertskap for et internasjonalt møte i Oslo om beskyttelse av barn og utdanning i konflikt. Sammen med Argentina og flere andre land, samt en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner, har Norge ledet arbeidet med å utvikle en erklæring om beskyttelse av utdanning i konfliktområder (Safe Schools Declaration). Erklæringen har som mål å hindre angrep på skoler ved at statene følger internasjonale retningslinjer mot militær bruk av utdanningsinstitusjoner. Mer generelt skal erklæringen bidra til å øke fokuset på hvordan konflikt i dag hindrer tilgangen til trygg skolegang for millioner av barn.

Se oversikt over land som har sluttet seg til Erklæringen om trygge skoler. Blant dem er flere av landene som rammes hardest av angrep på utdanningsinstitusjoner. Norge jobber for å øke oppslutningen om erklæringen og sikre at landene som har sluttet seg til skal følge retningslinjene i praksis.

Norge har også arbeidet aktivt for å få på plass en global plattform og fondsmekanisme for utdanning i kriser. I 2016 ble fondet «Education Cannot Wait» (ECW) lansert. Fondet skal mobilisere politisk vilje til å styrke arbeidet med utdanning i kriser gjennom økt økonomisk støtte og bedre koordinering og samspill mellom humanitær innsats og langsiktig bistand.

Norge er en sentral støttespiller til Unicefs humanitære arbeid i Syria og nabolandene, særlig knyttet til utdanning. Ifølge Unicef hadde nesten fem millioner syriske barn tilgang til undervisning i 2018. Samtidig har konflikten ført til at nesten tre millioner barn har gått glipp av skolegang. I tillegg er over 300 undervisningsfasiliteter blitt angrepet siden konflikten begynte i 2011.

For mer informasjon om den norske utdanningssatsingen, se stortingsmeldingen om utdanning for utvikling.

 

Til toppen