Koronaviruset: Stor internasjonal innsats mot pandemien

Koronaviruset har spredt seg raskt til alle kontinenter og har fått stor innvirkning i svært mange land, spesielt i de med et stort innslag av sårbare grupper. Norge samarbeider med flere organisasjoner og partnere for å lindre både de kortvarige og langsiktige virkningene av koronapandemien.

A woman collects food in Deir Hafer, 60 km from Aleppo in Syria. WFP is working with the Syrian Arab Red Crescent to distribute food to the most vulnerable and ensure that families are aware of COVID-19 and safety measures. Credit: WFP/Khudr Alissa

Omfattende internasjonal innsats mot pandemien

De økonomiske og sosiale konsekvensene av pandemien vil bli dramatiske. Det er sannsynlig at fattige land med svake helsesystemer og sårbare befolkningsgrupper vil bli hardest rammet, både i form av tapte menneskeliv og økonomisk tilbakegang.

Norge bidrar til fondet som FNs generalsekretær, Antonio Guterres, nylig lanserte. Her sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Foto: FN

FN har en nøkkelrolle

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan og spiller en nøkkelrolle i planleggingen, koordineringen og utførelsen av en rekke initiativer. Erfaringer fra andre kriser har vist at det er viktig å arbeide mot langsiktige mål, selv i en krisesituasjon.

Prime Minister Erna Solberg and Minister of International Development, Dag-Inge Ulstein, are talking to the Cepi president, Richard Hachett.  Credit: MFA

Innsats for vaksine og medisin

Vaksiner er det mest effektive forebyggende tiltaket mot pandemier. Derfor er Norge sterkt engasjert i arbeidet med å utvikle en vaksine mot koronaviruset. Norge arbeider også for at en ny vaksine skal distribueres på en rettferdig måte, slik at den skal kunne tas i bruk i fattige land.

Aktuelt nå

Hjelp til de mest sårbare

FN er vårt viktigste internasjonale samarbeidsorgan og spiller en nøkkelrolle i planleggingen, koordineringen og utførelsen av en rekke initiativer. Erfaringer fra andre kriser har vist at det er viktig å arbeide mot langsiktige mål, selv i en krisesituasjon.

Andre tiltak og initiativer som Norge støtter

Mye av Norges utviklingsinnsats og den humanitære innsatsen på landnivå kan fortsette som tidligere. Og Norge støtter FNs generalsekretær Antonio Guterres' sterke oppfordring om en global våpenhvile i kampen mot koronaviruset