Nærpolitireformen:

Et bedre og nærere politi

– Nærpolitireformen sikrer et operativt, synlig og tilgjengelig politi, som vil være der folk er, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. Regjeringen la 17. februar frem resultatet av forhandlingene mellom Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre om nærpolitireformen.