Tema

Næringsliv

Nærings- og fiskeridepartementet forvalter og tilrettelegger politikk og rammevilkår for næringsliv, handel og skipsfart. Foruten aktiv bruk av egne virkemidler er det viktig for departementet å påvirke og følge opp andre departementers arbeid av betydning for næringslivet.

Statlig eierskap

Det statlige eierskapet skal utøves profesjonelt og forutsigbart innenfor rammen av norsk selskapslovgivning og annet lovverk, basert på allment aksepterte eierstyringsprinsipper.

Fiskeri og havbruk

Noreg forvaltar eit havområde som er seks til sju gonger større enn Fastlands-Noreg. Norsk sjømatnæring leverer i dag sjømat til forbrukarar i meir enn 130 land.

Offentlige anskaffelser

Offentlig sektor kjøper inn varer og tjenester for nesten 400 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv.

Aktuelt nå

En tredjedel færre paragrafer

Første del av Sjøfartsdirektoratets forskriftsprosjekt er nå i havn. - En betydelig forenkling og forbedring for maritim næring, sier næringsminister Monica Mæland.

Sparer fiskere for mye papirarbeid

Fiskeriministeren vil forenkle prosessen for tildeling av fisketillatelser.

Forbereder børsnotering av Entra

Nærings- og fiskeridepartementet har til hensikt å notere Entra på Oslo Børs. Entra er et av Norges ledende eiendomsselskaper.

Flere aktuelle saker om Næringsliv

Dokumenter

Rapport fra Fartsområdeutvalget

Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet.

Ressurser

Kontakt

Nærings- og fiskeridepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Adresse: Kongens gate 8 og Grubbegata 1, Postboks 8090 Dep 0032 Oslo